【Special Offer】 Premium Japanese Rice Sale

【Special Offer】 Premium Japanese Rice Sale
16 products
 • Yamagata Tsuyahime - Japanese Rice 2kg
 • Aomori Seitennohekireki - Japanese Rice 2kg
 • Niigata Shinnosuke - Japanese Rice 2kg
 • Hokkaido Yumepirika - Japanese Rice 2kg
 • Niigata Milky Queen - Japanese Rice 2kg
 • Miyagi Hitomebore - Japanese Rice 2 kg
 • Hyogo Tanba Koshihikari - Japanese Rice 2kg
 • Fukui Koshihikari - Japanese Rice 2kg
 • Niigata Koshihikari - Japanese Rice 2kg
 • Akita Akitakomachi - Japanese Rice 2kg
 • Hokkaido Nanatsuboshi - Pre-Washed Japanese Rice 2kg
 • Niigata Koshihikari - Pre-Washed Japanese Rice 2kg
 • Akita Akitakomachi - Pre-Washed Japanese Rice 2kg
 • Akita Akitakomachi - Japanese Brown Rice 2kg
 • Niigata Koshihikari - Japanese Brown Rice 2kg
 • Toyama Koshihikari - Japanese Brown Rice 2kg