Premuim Rice Snippets

Niigata Shinnosuke - Japanese Rice 2kg"Yamagata Tsuyahime - Japanese Rice 2kg"Aomori Seitennohekireki - Japanese Rice 2kg"Niigata Uonuma Koshihikari - Japanese Rice 2kg"Hyogo Tanba Koshihikari - Japanese Rice 2kg"Niigata Koshihikari - Japanese Rice 2kg"Fukui Koshihikari - Japanese Rice 2kg"Hokkaido Yumepirika - Japanese Rice 2kg"Hokkaido Nanatsuboshi - Japanese Rice 2kg"Akita Akitakomachi - Japanese Rice 2kg"Miyagi Hitomebore - Japanese Rice 2 kg"Niigata Milky Queen - Japanese Rice 2kg"Niigata Koshihikari - Japanese Brown Rice 2kg"Toyama Koshihikari - Japanese Brown Rice 2kg"Akita Akitakomachi - Japanese Brown Rice 2kg"